เป็นส่วนหนึ่งในสิ่งที่มากกว่า
เป็นส่วนหนึ่งในสิ่งที่มากกว่า

Why Dana?
People Finding a Better Way

Dana ประกอบไปด้วยบุคลากรกว่า 42,000 คน ใน 31 ประเทศ เราคือนักแก้ปัญหา นวัตกร และผู้ไขว่คว้าความสำเร็จ ซึ่งจะนำเอาทั้งประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ทักษะและบุคลิกภาพที่ดีมาเพื่อพัฒนาบริษัท

ท่ามกลางพนักงานทั้งหลาย มีสิ่งหนึ่งที่พวกเขามีร่วมกัน เราทำงานร่วมกันเพื่อสร้างนวัตกรรมและความหลากหลายให้กับ Dana เราโอบรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แสดงความเป็นผู้นำให้คนทั่วโลกได้เห็น และสิ่งสำคัญที่สุดคือ เราขับเคลื่อนด้วยการค้นหาหนทางที่ดีกว่าในทุกสิ่งที่เราทำอยู่เสมอ

โปรแกรมอ่านหน้าจอไม่สามารถอ่านแผนที่ที่สามารถค้นหาได้ต่อไปนี้

คลิกลิงก์นี้เพื่อไปยังหน้าการค้นหางานของเราเพื่อค้นหางานที่มีอยู่ในรูปแบบที่เข้าถึงได้มากขึ้น

 

รางวัลและการยกย่อง

Awards and Recognition

เข้าร่วมชุมชนพนักงานที่มีศักยภาพสูงของเรา

 

ติดต่อกันอยู่เสมอโดยเข้าร่วมกับเครือข่ายของเรา

 

เข้าร่วมชุมชนพนักงานที่มีศักยภาพสูงของเรา

ติดต่อกันอยู่เสมอโดยเข้าร่วมกับเครือข่ายของเรา

สร้างความเติบโตให้กับอาชีพของคุณ

 

ด้วยคำมั่นสัญญาในการสร้างนวัตกรรม เรากำลังมองหาผู้มีประสบการณ์ที่ไม่ยอมประนีประนอมในเรื่องคุณภาพอันยอดเยี่ยม ไม่ว่าสิ่งนั้นจะซับซ้อนเพียงใดก็ตาม