Engineering TH

วิศวกรรม

วิศวกรของเราเป็นผู้นำในด้านการวิจัย การออกแบบ การส่งมอบการขับขี่ยานพาหนะที่สมบูรณ์แบบ การเคลื่อนไหว อิเล็กโทรไดนามิกส์ การปิดผนึกความร้อน และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยดำเนินธุรกิจ ซึ่งเราส่งมอบให้กับตลาดยานพาหนะอย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นแหล่งพลังงานประเภทใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบสำหรับการวิจัยหรือจะเป็นการวางจำหน่ายสินค้าใหม่ เราเชื่อมั่นในความเชี่ยวชาญของทีมวิศวกรในการผลักดันนวัตกรรมที่จะขับเคลื่อนโลกไปข้างหน้า

วิศวกรรม

วิศวกรของเราเป็นผู้นำในด้านการวิจัย การออกแบบ การส่งมอบการขับขี่ยานพาหนะที่สมบูรณ์แบบ การเคลื่อนไหว อิเล็กโทรไดนามิกส์ การปิดผนึกความร้อน และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยดำเนินธุรกิจ ซึ่งเราส่งมอบให้กับตลาดยานพาหนะอย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นแหล่งพลังงานประเภทใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบสำหรับการวิจัยหรือจะเป็นการวางจำหน่ายสินค้าใหม่ เราเชื่อมั่นในความเชี่ยวชาญของทีมวิศวกรในการผลักดันนวัตกรรมที่จะขับเคลื่อนโลกไปข้างหน้า

ดูตำแหน่งงานในหมวดนี้