En plats där du hör hemma

På Dana anstränger vi oss att spegla och utveckla de samhällen vi tjänar. Det innebär att bygga team som speglar livet i verkligheten och att värdera nyfikenhet och innovation från alla våra 40 000 anställda, på 140 arbetsplatser i 31 länder.

En plats där du hör hemma

På Dana anstränger vi oss att spegla och utveckla de samhällen vi tjänar. Det innebär att bygga team som speglar livet i verkligheten och att värdera nyfikenhet och innovation från alla våra 40 000 anställda, på 140 arbetsplatser i 31 länder.

Our Vision is to create a globally diverse organization that attracts and fosters great people, whose perspectives are heard, valued, and leveraged. 

We are continuously building upon our diverse strengths to further cultivate a strong, inclusive work environment.

 

 

Vår strategi för inklusivitet och mångfald guidas av fem pelare:

Representering

När vi rekryterar så arbetar vi för att bygga en arbetskraft som speglar de samhällen vi tjänar.

Utbildning

Vi främjar pågående utbildningar för att maximera en kulturell medvetenhet och förståelse i hela företaget.

Utveckling

Vi erbjuder utbildningsprogram i världsklass för att stärka våra anställda i deras karriärsträvan.

Samhällsutveckling

Vi är partners med affärsgrupper ledda av anställda, som formats kring en delad identitet, delade intressen och mål för att lyfta våra människor och gemenskaper.

Samarbete mellan funktioner

Vi arbetar tillsammans för att säkerställa en inkluderande och rättvis struktur, med arbetsmetoder som genomsyrar alla Danas processer.

Grupper för affärsresurser

På Dana har vi grupper för affärsresurser för att förbättra Danas förmåga att attrahera, behålla och utveckla anställda med varierande bakgrunder.
Dessa grupper stöds av ledningen, drivs av anställda och har i uppdrag att inspirera tillväxt och innovation samt att fostra en inklusivitet för anställda.
Vi expanderar kontinuerligt våra grupper för affärsresurser. Just nu inkluderar de:

Grupper för affärsresurser

På Dana har vi grupper för affärsresurser för att förbättra Danas förmåga att attrahera, behålla och utveckla anställda med varierande bakgrunder.
Dessa grupper stöds av ledningen, drivs av anställda och har i uppdrag att inspirera tillväxt och innovation samt att fostra en inklusivitet för anställda.
Vi expanderar kontinuerligt våra grupper för affärsresurser. Just nu inkluderar de:

Uttalande om lika möjligheter för anställda


På Dana värderar vi våra anställdas olika bakgrunder och arbetar för att skapa en öppen atmosfär av förtroende, ärlighet och respekt. Vi strävar efter att erbjuda lika möjligheter för alla Danas anställda och alla arbetssökande baserat på individuella kvalifikationer och utan hänsyn till etnicitet, hudfärg, religion, könsidentitet, ålder, nationalitet, medborgarskap, mentala eller fysiska funktionshinder, sexuell läggning, veteranstatus eller en liknande, skyddad status. Denna princip gäller för alla delar av anställningen, inklusive vid rekrytering, placering, flytt, befordran, avskedande, återkallande, avslut samt alla andra anställningsvillkor. Vår policy är att alltid följa alla gällande lagar för anställningspraxis och att inte olagligt diskriminera på någon grund.
.

Uttalande om lika möjligheter för anställda


På Dana värderar vi våra anställdas olika bakgrunder och arbetar för att skapa en öppen atmosfär av förtroende, ärlighet och respekt. Vi strävar efter att erbjuda lika möjligheter för alla Danas anställda och alla arbetssökande baserat på individuella kvalifikationer och utan hänsyn till etnicitet, hudfärg, religion, könsidentitet, ålder, nationalitet, medborgarskap, mentala eller fysiska funktionshinder, sexuell läggning, veteranstatus eller en liknande, skyddad status. Denna princip gäller för alla delar av anställningen, inklusive vid rekrytering, placering, flytt, befordran, avskedande, återkallande, avslut samt alla andra anställningsvillkor. Vår policy är att alltid följa alla gällande lagar för anställningspraxis och att inte olagligt diskriminera på någon grund.

Gå med i vår talang-gemenskap

 

Håll dig uppdaterad genom att gå med i vårt nätverk!

 

Gå med i vår talang-gemenskap

Håll dig uppdaterad genom att gå med i vårt nätverk!