Datum för ikraftträdande:  den 1 januari 2023

Dana Incorporated (“Dana”, "vi" eller "vår") respekterar dina önskemål gällande integritet. Denna integritetspolicy för Careers beskriver vilka typer av personlig information vi samlar på Dana Careers webbplats (sidan “Careers” eller "vår webbplats"), hur vi och Danas respektive underleverantörer som du ansöker hos via webbplatsen Careers ("Danas lokala enhet") använder denna information, och med vilka vi och Danas lokala enhet delar informationen. 

I denna integritetspolicy innebär ”personlig information” all information för en identifierad eller identifierbar fysisk person. 

Denna integritetspolicy beskriver också de åtgärder som vi och Danas lokala enhet vidtar för att skydda din personliga information, de lagstadgade rättigheterna du kan ha gällande din personliga information och hur du kan kontakta oss och Danas lokala enheter gällande vår integritetspraxis.  Vidare beskriver denna integritetspolicy för Careers användningen av kakor och liknande teknik på Careers webbplats. Ytterligare information om vilka kakor som används, information som samlas in och dina val för att neka användning av vissa typer av kakor finns i fliken för godkännande av kakor på denna webbplats. 

Denna integritetspolicy gäller inte för hela webbplatsen www.dana.com, som istället har en egen integritetspolicy (”Webbplatsens integritetspolicy”).   

I.    Personlig information som vi samlar in

Vi samlar in personlig information på tre olika sätt: (1) direkt från dig när du anger information på webbplatsen Careers, (2) automatiskt vid användning av Careers webbplats och (3) från tredje parter, inklusive kommersiellt tillgängliga källor såsom offentliga databaser (där detta är tillåtet enligt lag).

a. Personlig information som vi samlar in direkt från dig

Den personliga informationen som vi och/eller Danas lokala enheter samlar in direkt från dig när du anger information på Careers webbplats, t.ex. när du skapar och administrerar din kandidatprofil, går med i Danas talangnätverk och/eller skickar den information som krävs när du söker ett specifikt jobb på Careers webbplats, kan inkludera följande personliga information, beroende på landet där jobbet är placerat:

 • Kontaktinformation (som förnamn, mellannamn, efternamn, telefonnummer, postadress och mejladress)
 • Inloggningsuppgifter till webbplatsen Careers
 • Medborgarskap och status för arbetstillstånd
 • Utbildningshistorik
 • Anställningshistorik
 • Önskad ersättning
 • Personligt brev eller CV
 • Språkkunskaper
 • Information om din relation med Dana
 • Rekryteringsinformation
 • Preferenser för skift, arbete och omlokalisering
 • Övrig information om dina kompetenser

Om du ansöker om en tjänst i USA så kan du frivilligt ange information om ditt kön, din etnicitet, veteranstatus eller funktionshinder.  Dana kommer inte att använda sig av denna information eller ditt val att inte dela denna information när vi bedömer dina kvalifikationer för en anställning hos oss. Vi kan använda denna information så långt det är nödvändigt eller lämpligt enligt krav på efterlevnad, av juridiska skäl samt för våra interna syften. 

Ytterligare information kan efterfrågas av den lokala Dana-enhet som du söker hos enligt lokal lagstiftning, vilket kan inkludera information om din ålder, nationalitet, etnicitet och/eller ditt kön.

b. Information som vi automatiskt samlar in om dig genom kakor

När du besöker webbplatsen Careers så kan vi samla in viss information, inklusive personlig information, genom automatiska processer som kakor, serverloggar och webbfyrar.  För ytterligare information om vilken information, inklusive personlig information, som vi samlar in på detta sätt och hur vi använder den, vänligen se avsnitt III nedan och sektionen för hantering av kakor. 

c. Personlig information som vi samlar in från tredje part 

Under ansökningsprocessen kan vi eller Danas lokala enhet samla in viss information från tredje parter som sökningar online, sociala medier för yrkesverksamma och rekryteringsbyråer.  Insamling av sådana data (om några) kommer att utföras enligt den lagstiftning som gäller oss eller Danas lokala enhet.

II.    Hur vi och Danas lokala enhet använder den personliga informationen vi samlar in och på vilken grund vi och Danas lokala enhet använder dessa

Den personliga informationen som vi samlar direkt från dig kan användas till att:

 • Erbjuda support till de ansökande, svara på och kommunicera med dig gällande förfrågningar, frågor, kommentarer samt status på din ansökan.
 • Upprätta och hantera din kandidatprofil för att låta oss uppfylla våra kontraktuella skyldigheter gentemot dig.
 • Utvärdera om du är kvalificerad för tillgängliga tjänster för att låta oss och/eller Danas lokala enhet vidta åtgärder enligt dina önskemål för att potentiellt överväga dig för en viss tjänst.
 • På vissa platser, och enligt lokal lagstiftning, samla in bakgrundsinformation för att låta oss och Danas lokala enhet utöva våra/dess legitima intressen vid utförande av bakgrundskontroller av de ansökande, i synnerhet för att bekräfta den information som angivits av den ansökande och, där det är tillämpligt, för att följa gällande lagstiftning. 
 • Kontakta dig gällande eventuella anställningsmöjligheter, intervjuer och andra steg som krävs för att ingå i en anställningsrelation med dig, under förutsättning att du har gett din tillåtelse till detta. 
 • Utöva våra och/eller Danas lokala enhets legitima intressen av att analysera den information du tillhandahåller till oss under ansökningsprocessen för att underlätta denna process. 
 • Följa vår och/eller Danas lokala enhets legitima intressen för att skydda oss, identifiera samt förhindra bedrägerier och andra potentiellt olagliga aktiviteter, anspråk och skyldigheter.
 • Följa gällande juridiska och interna krav gällande ansökningsprocessen.
 • Befolka din anställningsinformation i det fall du söker en tjänst på denna webbplats, ta emot och acceptera anställningserbjudanden och bli anställd av oss eller en av Danas lokala enheter.

Vi och Danas lokala enhet kan också använda informationen på andra sätt, vilket vi informerar om då den samlas in.  

Du är inte kontraktuellt eller juridiskt skyldig att lämna din personliga information enligt avsnitt I. a. och b. eller III.  Om du inte förser oss med din personliga information är det dock kanske inte möjligt för oss att fortsätta ansökningsprocessen, hantera andra förfrågningar som du skickar via webbplatsen Careers eller använda alla funktioner på webbplatsen. 

III.    Användning av kakor och liknande teknik

Denna webbplats använder sig av så kallade ”kakor” och liknande teknik. Kakor är små textfiler som sparas på din enhet via din webbläsare. Kakor orsakar ingen skada på din enhet, men de lagrar en viss information (t.ex. sidinställningar) som skickas tillbaka till oss av din webbläsare när du besöker webbplatsen igen (beroende på kakans lagringstid). 

De kakor vi använder lagras antingen på din enhet tillfälligt under den pågående sessionen (sessionskakor), eller så sparas de även efter att den pågående sessionen avslutats (permanenta kakor). Sessionskakor raderas automatiskt vid slutet av ditt besök (d.v.s. när du avslutar din session och stänger din webbläsare). Permanenta kakor sparas på din enhet tills lagringstiden för kakorna går ut eller tills du själv raderar dem.

Kakor har flera olika funktioner. Vissa kakor på webbplatsen krävs för att webbplatsen ska fungera och kan inte stängas av.   Vi behandlar data enligt gällande lagstiftning och använder endast nödvändiga kakor, som behövs för att behandla data med syfte att skydda våra legitima intressen (effektiva, säkra, tekniskt felfria och optimerade tjänster samt funktionaliteten på vår webbplats). 

Vi använder även andra kakor på vår webbplats för att kunna erbjuda en bättre användarupplevelse, till exempel genom att minnas dina inloggningsuppgifter, optimera videoprestanda eller för att ge oss information om hur vår webbplats används.  Dessa kakor anses vara funktionella kakor. 

Funktionella kakor är inte absolut nödvändiga för att tillhandahålla tjänsterna och funktionerna på vår webbplats, men de hjälper oss att erbjuda en behaglig och attraktiv användarupplevelse.  Vi använder bara funktionella kakor om du tidigare har godkänt det. Vi ber om ditt godkännande via ett popup-fönster när du besöker vår webbplats första gången. 

Du kan hitta ytterligare information om de kakor som används på vår webbplats och upphäva ditt godkännande av funktionella kakor när som helst genom att klicka på länken för att hantera kakor som finns på sidfoten på varje sida av vår webbplats. 

IV.    Delning av personlig information

Vi säljer eller delar inte personlig information som vi samlar in om dig, förutom i de fall som beskrivs i denna integritetspolicy för Careers.  

Vi kan dela din personliga information med Danas lokala enhet där den lediga tjänsten som du söker via Careers webbplats finns i samband med rekryteringsprocessen. Se hela listan med lokala enheter som du kan ansöka hos på Careers webbplats, inklusive kontaktinformation.

Dessutom kan vi och Danas lokala enhet dela din personliga information med våra tjänsteleverantörer som utför tjänster och annan affärsverksamhet åt oss. Vi delar till exempel data med tjänsteleverantörer som hanterar it-applikationer, rekrytering och personaladministration åt oss enligt de syften som anges ovan.  Dessa tjänsteleverantörer har inte vår tillåtelse att använda eller avslöja sådan information förutom där det är nödvändigt för att utföra tjänster åt oss eller för att följa gällande lagstiftning.  

Vi och Danas lokala enhet kan också dela information om dig (i) om vi måste göra det enligt lag, regelverk eller juridiska processer (som ett domstolsbeslut) eller en stämning, (ii) som svar på en begäran från myndigheter, som exempelvis rättsväsendet eller (iii) när vi anser att avslöjandet är nödvändigt eller lämpligt för att förebygga fysisk skada eller ekonomiska förluster samt i samband med en brottsutredning gällande misstänkt eller pågående bedrägeri eller annan olaglig verksamhet.  Vi förbehåller oss rätten att skicka all information som vi har om dig i de fall då vi säljer eller flyttar hela eller delar av vår verksamhet eller våra tillgångar (inklusive vid en omorganisation, upplösning eller avveckling). 

V.    Internationella dataöverföringar

De mottagare som vi och Danas lokala enhet delar din personliga information med (enligt beskrivning ovan) kan vara belägna i länder som inte anses erbjuda samma nivå av skydd av personlig information som de dataskyddslagar som är tillämpliga vid hantering av din personliga information av Dana enligt integritetspolicyn för Careers, särskilt när det gäller EU:s dataskyddslagar. 

Vi och Danas lokala enhet har lämpliga skydd på plats (som exempelvis EU:s standardkontrakt) enligt tillämpliga juridiska krav, för ett ge din personliga information ett tillräckligt skydd när Danas lokala enhet överför personlig information till oss eller vi överför personlig information till tjänsteleverantörer som inte erbjuder samma nivå av skydd för personlig information. För ytterligare information om de skydd som finns på plats och för att få en kopia på dessa skydd, vänligen kontakta oss eller Danas lokala enhet enligt kontaktinformation nedan.

VI.        Automatiska beslut om dig 

Varken Dana eller någon av Danas lokala enheter fattar några beslut baserat enbart på automatiserad hantering av personlig information som samlats in enligt denna integritetspolicy för Careers, inklusive profilering.

VII.    Dina rättigheter gällande din personliga information 

Som föremål för gällande juridiska dataskyddslagar kan du ha rätt att gentemot Dana och Danas lokala enhet: 

 • få tillgång till din personliga information och få en kopia på denna personliga information (rätt till tillgång);
 • korrigera felaktig personlig information och, med tanke på skälet till dess hantering, komplettera ofullständig personlig information gällande dig (rätt till korrigering);
 • begära att din personliga information raderas så långt det är tillåtet enligt tillämpliga dataskyddslagar (rätt till radering eller ”rätt att bli bortglömd”);
 • begränsa behandling av din personliga information så långt det är tillåtet enligt lag (rätt att begränsa behandling); och
 • få personlig information som du har försett Dana med levererade i ett strukturerat, vanligt förekommande och läsligt format och att skicka sådana personliga data till en annan kontrollant utan hinder från Dana och, där det är tekniskt möjligt, att få sådana data skickade direkt från Dana till en annan kontrollant så långt det är tillåtet enligt lag (rätt till dataportabilitet).   

Vidare så kan du ha de rättigheter som beskrivs nedan enligt alla tillämpliga lagar för dataskydd. Du har rätt att invända mot behandlingen av din personliga information baserat på våra legitima intressen så långt tillämpliga dataskyddslagar tillåter och på grunder kopplade till din specifika situation. Om din personliga information skulle behandlas av oss eller någon av Danas lokala enheter av marknadsföringsskäl – vilket i nuläget varken sker eller är planerat – så kan du bestrida denna behandling i marknadsföringssyfte i samtliga fall (rätt att bestrida). Där du har gett din tillåtelse att behandla din personliga information har du rätt att upphäva din tillåtelse när som helst. Upphävning av tillåtelse påverkar inte behandlingens laglighet baserat på tillåtelse innan den har upphävts. För att utöva dina rättigheter kan du använda den kontaktinformation som anges nedan. Utöver det, och utan att det påverkar andra rättigheter, har du rätt att lämna ett klagomål hos en tillsynsmyndighet.    Vi uppmuntrar dig att kontakta oss enligt information nedan för att uppdatera eller korrigera dina personliga data om de förändras eller om den personliga informationen vi har om dig är felaktig. Vänligen observera att vi kan kräva ytterligare information från dig för att utföra din begäran. Om du skulle vilja diskutera eller utöva några av dina juridiska rättigheter, vänligen kontakta oss enligt information nedan.  Din ansökan kommer inte att påverkas av att du utövar någon av ovanstående rättigheter.  

VIII.    Hur vi och Danas lokala enhet skyddar din personliga information och hur länge den sparas 

Vi och Danas lokala enhet upprätthåller administrativa, tekniska och fysiska skydd utformade för att skydda din personliga information mot oavsiktlig, olaglig eller otillåten radering, förlust, förändring, tillgång, avslöjande eller användning.  

Vi och Danas lokala enhet sparar din personliga information så länge det krävs enligt de syften som anges i denna integritetspolicy. Vi och Danas lokala enhet sparar din personliga information under ansökningsprocessen och efter att denna avslutats, så länge det krävs för att utreda eller skydda oss mot eventuella juridiska åtgärder enligt tillämpliga lokala lagar för begränsade perioder. Om vi eller Danas lokala enhet sparar din personliga information längre för att kontakta dig gällande nya tjänster som du skulle kunna vara intresserad av, så kommer vi att fråga efter din tillåtelse först och endast spara din personliga information tills du tar tillbaka ditt samtycke.  Vi sparar den personliga information som du har försett oss med för att skapa och hantera din kandidatprofil på Careers tills dess att du raderar din kandidatprofil på Careers webbplats. 

IX.    Länkar till andra webbplatser

Vår Careers-webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser för din bekvämlighet och information.  Dessa webbplatser kan drivas av företag som inte har någon koppling till Dana.  Anslutna webbplatser kan ha sina egna integritetspolicyer eller meddelanden, som vi föreslår att du granskar om du besöker en ansluten webbplats.  Vi tar inget ansvar för innehållet på webbplatser som inte är anslutna till Dana, användning av sådana webbplatser eller deras praxis gällande integritet.

X.    För invånare i Kalifornien

Dana Careers webbplats har samlat följande kategorier med personlig information från besökare på webbplatsen under de senaste 12 månaderna:

 • Identifierare som ditt riktiga namn, alias och namnet på kontot, din postadress, unika personliga identifierare, online identifierare, IP-adress, mejladress eller andra liknande identifierare; 
 • Information som du frivilligt angivit om ditt kön eller etnicitet; och
 • Information gällande ditt yrke eller din anställning.

För ytterligare information om dina rättigheter gällande din personliga information, vänligen se California Consumer Protection Act Disclosures and Rights

Affärsmässiga eller kommersiella skäl att samla in information om dig. Utöver de syften som anges ovan så samlar Danas webbplats Careers in din personliga information av följande skäl:

 • För att underlätta din anställning på Dana eller Danas lokala enhet; och
 • För att övervaka och förbättra denna webbplats väsentliga funktionalitet och prestanda. 

XI.    För invånare i Kina

Om du söker ett jobb på fastlandet i Folkrepubliken Kina (”Territorium”) och du fysiskt befinner dig i det territoriet när du skickar din personliga information för att söka ett sådant jobb eller av andra skäl, vänligen observera att:

(a)    den personliga information du skickar är föremål för tillämpliga lagar i Folkrepubliken Kina,
(b)    det inte är obligatoriskt att skicka din personliga information till vår webbplats, 
(c)    relevanta lediga jobb kan komma att publiceras på vår webbplats och du kan ställa alla frågor gällande din ansökan till Danas relevanta lokala enheter i det territoriet enligt kontaktinformationen nedan:

Om du har några frågor om detta tillägg, vänligen kontakta:

HR Specialist - China
Tel: +86-21-3332-5136

XII.    Hur man kontaktar oss 

Dana ansvarar för all personlig information som vi samlar in via webbplatsen Careers.  Inom EU representeras vi av Dana Investment GmbH, Reinzstrasse 3-7, 89233 Neu Ulm, Tyskland.

Danas lokala enhet agerar som en oberoende administratör för dess aktiviteter gällande att bearbeta personlig information som tagits emot från Dana, som vi har samlat in via webbplatsen Careers och delat med Danas lokala enhet enligt denna integritetspolicy.  Se hela listan med lokala enheter som du kan ansöka hos på Careers webbplats, inklusive kontaktinformation.

Om du har några frågor eller funderingar kring hur vi och/eller Danas lokala enhet hanterar din personliga information, frågor eller kommentarer gällande denna integritetspolicy för Careers eller om du skulle vilja uppdatera den information vi har om dig eller dina preferenser, vänligen kontakta oss på mejladressen mydanahrplatform@dana.com eller Danas lokala enhet enligt kontaktinformation ovan.

Du kan också skriva till oss på:
Dana Incorporated
Human Resources
3939 Technology Drive
Maumee, Ohio
43537 USA

För invånare i Quebec: Du kan kontakta Danas integritetsombud i Quebec om du har frågor gällande denna integritetspolicy på: 

Senior Counsel
+1 419 887 5140
3939 Technology Drive
Maumee, OH USA 43537
QuebecPrivacy@dana.com

XIII.    Ändringar i denna integritetspolicy för Careers

Vi kan ibland ändra eller uppdatera denna integritetspolicy för Careers. Om vi utför någon revision som förändrar de sätt som vi behandlar din personliga information på så kommer vi att meddela dig om dessa förändringar innan vi tillämpar dem på den personliga informationen.