Įsigaliojimo Data: 2023 sausio 1 d.

„Dana Incorporated“ („Dana“, „mes“ arba „mūsų“) gerbia jūsų susirūpinimą dėl privatumo. Šiame Karjeros Privatumo Pranešime aprašomi Asmeninės Informacijos tipai, kuriuos mes renkame „Dana“ Karjeros Svetainėje („Karjeros Svetainė“ arba „mūsų Svetainė“), kaip mes ir atitinkama vietinė „Dana“ dukterinė įmonė, į kurią kreipėtės per karjeros svetainę („Vietinis „Dana“ Subjektas“) naudojame informaciją ir su kuo mes bei Vietinis „Dana“ Subjektas galime ja dalintis. 

Šio Karjeros Privatumo Pranešimo tikslais, „Asmeninė Informacija“ reiškia bet kokią informaciją, susijusią su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė nustatyta arba gali būti nustatyta.  

Šiame Karjeros Privatumo Pranešime taip pat aprašomos priemonės, kurių mes ir Vietinis „Dana“ Subjektas imasi, siekdami Apsaugoti Asmeninę informaciją, įstatymų nustatytas teises, kurias galite turėti dėl savo Asmeninės Informacijos, ir kaip galite susisiekti su mumis ir Vietiniais „Dana“ Subjektais dėl mūsų privatumo praktikos.  Be to, ši karjeros privatumo politika aprašo slapukų ir panašių technologijų naudojimą Karjeros Svetainėje; išsamesnę informaciją apie naudojamus slapukus, renkamą informaciją ir jūsų pasirinkimo galimybes atsisakyti kai kurių tipų slapukų naudojimo galima rasti šios Svetainės skirtuke „Slapukų Sutikimo Tvarkyklė“. 

Šis Karjeros Privatumo Pranešimas plačiau n4ra taikomas www.dana.com internetinei svetainei, kuriai taikoma jos pačios privatumo pranešimas (Svetainės Privatumo Pranešimas).   

I.    Asmeninė Informacija, Kurią Mes Renkame

Mes renkame Asmeninę Informaciją trimis skirtingais būdais: (1) tiesiogiai iš jūsų, kai pateikiate informaciją per Karjeros Svetainę, (2) automatiškai, kai naudojatės Karjeros Svetaine ir (3) iš trečiųjų šalių, įskaitant komerciškai prieinamus šaltinius, tokius kaip, viešosios duomenų bazės (kur tai leidžiama pagal įstatymą).

a. Asmeninė Informacija, kurią mes renkame tiesiogiai iš jūsų

Asmeninė Informacija, kurią mes ir/arba vietinis Danos subjektas renkame tiesiogiai iš jūsų, kuomet pateikiate informaciją per Karjeros Svetainę, pvz., kai kuriate ir tvarkote savo kandidato profilį, prisijungiate prie „Dana“ Talentų Tinklo ir/arba pateikiate prašomą informaciją pateikdami paraišką dėl konkrečios darbo vietos Karjeros Svetainėje ,gali būti pridėta žemiau nurodyta Asmeninė Informacija, atsižvelgiant į šalį, kurioje yra darbo vieta:

 • Kontaktinė informacija (pavyzdžiui vardas, antras vardas, pavardė, telefono numeris, pašto adresas ir el. pašto adresas)
 • Prisijungimo kredencialai, kad galėtumėte patekti į Karjeros Svetainę
 • Pilietybės ir/arba leidimo dirbti statusas
 • Švietimo istorija
 • Darbo istorija
 • Norimas atlyginimas 
 • Gyvenimo aprašymas arba CV
 • Kalbų mokėjimas
 • Informacija apie jūsų santykius su „Dana“ 
 • Asmens, kuris jus nukreipė, informacija
 • Pamainos, darbo ir perkėlimo pasirinkimai 
 • Kita informacija apie jūsų kvalifikaciją

Jei pretenduojate į pareigas JAV, galite savanoriškai pateikti informaciją apie savo lytį, rasę, etninę kilmę, veterano statusą ir/arba neįgalumo statusą.  „Dana“ neatsižvelgs nei į šią informaciją, nei į jūsų pasirinkimą atsisakyti ją pateikti, kuomet vertins jūsų kvalifikaciją įsidarbinti pas mus. Šią informaciją galime naudoti tiek, kiek būtina arba tinkama, kad būtų laikomasi atitinkamų teisinių ar sutartinių įsipareigojimų ir kitais vidiniais tikslais. 

Vietiniam „Dana“ subjektui, į kurį kreipiatės pagal vietos įstatymų reikalavimus, gali prireikti papildomos informacijos, kuri gali apimti informaciją apie jūsų amžių, tautybę, lytį ir/arba etninę kilmę.

b. Informacija, kurią automatiškai renkame iš jūsų su slapukais

Taip pat, kuomet lankotės Karjeros Svetainėje, mes galime rinkti tam tikrą informaciją, įskaitant asmeninę informaciją, automatinėmis priemonėmis, tokiomis kaip slapukai, internetinio serverio žurnalai ir internetiniai švyturiai.  Daugiau informacijos apie tai, kokią informaciją, įskaitant asmeninę informaciją, renkame tokiomis priemonėmis ir kaip ją naudojame, rasite Slapukų Sutikimo Tvarkyklėje ir žemiau, III skyriuje. 

c. Asmeninė informacija, kurią renkame iš trečiųjų šalių 

Paraiškos teikimo proceso metu mes ir/arba Vietinis „Dana“ subjektas galime gauti tam tikros informacijos iš trečiųjų šalių šaltinių, pavyzdžiui, internetinių paieškų, verslo profesionalams skirtų socialinių tinklų ir įdarbinimo agentūrų.  Tokie duomenys (jei tokių yra) bus renkami laikantis mums arba Vietiniam „Dana“ Subjektui taikomų įstatymų.

II.    Kaip mes ir Vietinis „Dana“ Subjektas naudojame mūsų renkamą Asmeninę Informaciją ir kokiu pagrindu mes ir Vietinis „Dana“ Subjektas ją naudojame

Asmeninė informacija, kurią mes renkame tiesiogiai iš jūsų, gali būti naudojama:

 • Suteikti pareiškėjui pagalbą ir atsakyti, ir komunikuoti su jumis apie jūsų paraiškos būseną, prašymus, klausimus ir komentarus, susijusius su jūsų paraiška.
 • Sukurti ir tvarkykite savo kandidato profilį, kad galėtume vykdyti sutartinius įsipareigojimus jūsų atžvilgiu.
 • Įvertinti, ar atitinkate galimoms pozicijoms, kad galėtume mes ir/arba Vietinis „Dana“ Subjektas jūsų prašymu imtis veiksmų ir apsvarstyti jus į laisvą darbo vietą.
 • Kai kuriose vietose, vadovaudamiesi vietiniais teisiniais reikalavimais, renkame jūsų biografijos informaciją, kad mes ir Vietinis Dana“ Subjektas galėtume įgyvendinti savo teisėtus interesus, atlikdami pareiškėjų biografijos patikrinimus, ypač norėdami patikrinti pareiškėjo pateiktą informaciją savo prašyme ir, kai taikoma, laikytis teisinių įsipareigojimų. 
 • Susisiekti su jumis dėl galimų įsidarbinimo galimybių, pokalbių ir kitų veiksmų, reikalingų norint su jumis užmegzti darbo santykius; jei davėte išankstinį sutikimą. 
 • Vykdyti mūsų ir/arba Vietinio „Dana“ Subjekto teisėtus interesus analizuojant informaciją, kurią mums pateikėte paraiškos teikimo procese, kad palengvintumėte paraiškos teikimo procesą. 
 • Siekti mūsų ir/arba Vietinio „Dana“ Subjekto teisėtų interesų, kad apsisaugoti nuo sukčiavimo ir kitos galimos nusikalstamos veiklos, ieškinių ir kitų įsipareigojimų, identifikuoti juos ir užkirsti jiems kelią. 
 • Laikytis galiojančių teisinių reikalavimų ir vidinių reikalavimų, susijusių su įdarbinimo procesu.
 • Užpildyti jūsų darbinimo informaciją, jei kreipsitės dėl darbo šioje svetainėje, gauti ir priimti darbinimo pasiūlymą, ir taptumėte mūsų arba Vietinio „Dana“ Subjekto darbuotoju.

Mes ir Vietinis „Dana“ Subjektas taip pat galime naudoti informaciją ir kitais būdais, apie kuriuos, rinkimo metu, mes pateikiame specialų pranešimą.  

Jūs nesate nei sutartimi, nei teisiškai įpareigoti pateikti savo Asmeninę Informaciją, nurodytą pagal I. a. ir b. arba III. skyrius.  Tačiau, jei nepateiksite savo Asmeninės Informacijos, mums gali nepavykti tęsti paraiškų teikimo proceso ar apdoroti kitų užklausų, kurias galite pateikti per Karjeros svetainę, arba negalėsime naudotis visomis Svetainės funkcijomis. 

III.    Slapukų ir Panašių Technologijų Naudojimas

Svetainėje yra naudojami taip vadinamieji „slapukai“ ir panašios technologijos. Slapukai yra maži tekstiniai failai, saugomi jūsų galutiniame įrenginyje per jūsų naršyklę. Slapukai nedaro jokios žalos jūsų galutiniam įrenginiui, tačiau išsaugo tam tikrą informaciją (pvz. puslapio nustatymus), kurią naršyklė mums siunčia atgal, kai vėl apsilankote Svetainėje (atsižvelgiant į slapuko saugojimo laikotarpį). 

Mūsų naudojami slapukai yra saugomi jūsų galutiniame įrenginyje laikinai, seanso metu (seanso slapukai), arba ilgiau nei jūsų seanso trukmė (nuolatiniai slapukai). Seanso slapukai automatiškai ištrinami jūsų apsilankymo pabaigoje (t.y. kai baigiate seansą ir uždarote naršyklę). Nuolatiniai slapukai lieka saugomi jūsų galutiniame įrenginyje tol, kol baigiasi slapukų saugojimo laikas arba jūs patys juos ištrinate.

Slapukai atlieka įvairias funkcijas. Tam, kad Svetainė veiktų, reikalingi tam tikri slapukai, kurių negalima išjungti.   Duomenų tvarkymo teisėtumą, dėl tokių griežtai būtinų slapukų, mes grindžiame duomenų tvarkymo būtinybe, siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus (veiksmingą, saugų, techniškai be klaidų ir optimizuotą mūsų Svetainės funkcijų bei paslaugų teikimą). 

Taip pat savo Svetainėje naudojame kitus slapukus, kad suteiktume geresnę vartotojo patirtį, pavyzdžiui, prisimintume prisijungimo duomenis, optimizuotume vaizdo įrašų našumą arba pateiktume informaciją apie tai, kaip naudojama mūsų Svetainė.  Šie slapukai laikomi funkciniais slapukais. 

Funkciniai slapukai nėra absoliučiai būtini mūsų svetainėje siūlomoms paslaugoms ir funkcijoms teikti, tačiau padeda mums pasiūlyti jums malonesnę ir patrauklesnę vartotojo patirtį.  Funkcinius slapukus naudosime tik tuo atveju, jei duosite išankstinį sutikimą, kurio paprašysime slapukų iššokančiame lange, kai pirmą kartą apsilankysite mūsų svetainėje. 

Daugiau informacijos apie konkrečius mūsų Svetainėje naudojamus slapukus galite rasti ir bet kada atšaukti savo sutikimą dėl funkcinių slapukų naudojimo, paspaudę kiekvieno mūsų Svetainės puslapio poraštėje esančią nuorodą „Cookie Consent Manager“. 

IV.    Dalijimasis asmenine informacija

Mes neparduodame ir kitaip nesidalijame apie jus renkamos asmeninės informacijos, išskyrus atvejus, aprašytus šiame karjeros privatumo pranešime.  

Mes galime atskleisti jūsų asmeninę informaciją Vietiniam „Dana“ Subjektui kartu su darbo skelbimu, į kurį kreipiatės per Karjeros Svetainę, kad būtų galima apdoroti paraišką. Rasite pilną sąrašą su Vietiniais Subjektais, įskaitant ir kontaktinę informaciją, dėl kurios galite kreiptis per Karjeros Svetainę.

Be to, mes ir Vietinis „Dana“ subjektas galime dalintis jūsų asmenine informacija su paslaugų teikėjais, kurie mūsų vardu atlieka paslaugas ir kitas verslo operacijas. Pavyzdžiui, mes atskleidžiame duomenis paslaugų teikėjams IT taikymo, įdarbinimo ir žmogiškųjų išteklių valdymo srityje aukščiau nurodytais tikslais.  Šių paslaugų teikėjų nesame įgalioti naudoti ar atskleisti tokios informacijos, išskyrus atvejus, kai tai yra būtina norint suteikti paslaugas mūsų vardu arba laikytis teisinių reikalavimų.  

Mes ir Vietinis „Dana“ Subjektas taip pat galime atskleisti informaciją apie jus (i) jei to reikalaujama pagal įstatymus, reglamentus ar teisinį procesą (pavyzdžiui, teismo įsakymą ar teismo šaukimą), (ii) reaguodami į vyriausybinių agentūrų prašymus, pavyzdžiui, teisėsaugos institucijos, arba (iii) kai manome, kad atskleidimas yra būtinas arba tinkamas siekiant užkirsti kelią fizinei žalai ar finansiniams nuostoliams, arba kai yra susiejimas su įtariamos ar faktinės nesąžiningos arba neteisėtos veiklos tyrimu.  Mes pasiliekame teisę perduoti bet kokią turimą informaciją apie jus, jei parduodame arba perleidžiame visą savo verslą ar turtą arba jo dalį (įskaitant reorganizavimo, panaikinimo ar likvidavimo atvejus). 

V.    Tarptautinis Duomenų Perdavimas

Gavėjai, su kuriais mes ir Vietinis „Dana“ Subjektas dalinamės jūsų Asmeninę Informaciją (kaip aprašyta aukščiau esančiame skyriuje), gali būti šalyje, kuri nelaikoma užtikrinančia tokio paties lygio Asmens Informacijos apsaugą, kaip numato duomenų apsaugos įstatymai, taikomi Asmeniniai Informacijai, kurią apdoroja „Dana“, pagal šį Karjeros Privatumo Pranešimą, ypač kalbant apie ES duomenų apsaugos įstatymus. 

Mes ir Vietinis „Dana“ Subjektas esame įdiegę atitinkamas apsaugos priemones (tokias kaip, ES standartinės sutarties sąlygos) pagal taikomus teisinius reikalavimus, kad užtikrintume tinkamą jūsų asmeninės informacijos apsaugą, kai Vietinis „Dana“ Subjektas perduoda mums Asmeninę Informaciją arba mes perduodame Asmeninę Informaciją paslaugų teikėjams, kurie nesuteikia tokio paties lygio Asmens Informacijos apsaugos. Norėdami gauti daugiau informacijos apie taikomas tinkamas apsaugos priemones ir gauti tokių apsaugos priemonių kopijas, susisiekite su mumis arba su Vietiniais „Dana“ Subjektais, per žemiau nurodytą kontaktinę informaciją.

VI.        Automatizuoti Sprendimai Apie Jus 

Nei „Dana“, nei joks Vietinis „Dana“ Subjektas nepriima jokių sprendimų, pagrįstų tik automatizuotu asmeninės informacijos tvarkymu, surinktos pagal šį karjeros privatumo pranešimą, įskaitant profiliavimą.

VII.    Jūsų Teisės, Susijusios Su Jūsų Asmenine iInformacija 

Atsižvelgiant į taikomus, įstatymų numatytus duomenų apsaugos įstatymus, galite turėti teisę „Dana“ ir Vietinio „Dana“ Subjekto atžvilgiu: 

 • Pasiekti savo Asmeninę Informaciją, kurią mes surinkome per šią Svetainę, taip pat gauti tokios Asmeninės Informacijos kopiją (prieigos teisė); 
 • Ištaisyti ir, atsižvelgiant į tvarkymo tikslą, papildyti neišsamią Asmeninę Informaciją apie jus (teisė ištaisyti) šioje Svetainėje surinktą netikslią Asmens Informaciją;  
 • Kad jūsų Asmeninė Informacija būtų ištrinta arba ištrinta tiek, kiek to reikalauja taikomi duomenų apsaugos įstatymai (teisė į ištrynimą; „teisė būti pamirštam“); 
 • Apriboti jūsų Asmeninės Informacijos tvarkymą tiek, kiek to reikalauja taikomi duomenų apsaugos teisės aktai (teisė į duomenų tvarkymo apribojimą); ir
 • Gauti Asmeninę Informaciją, kurią pateikėte „Dana“ įmonei susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir perduoti tokią Asmeninę Informaciją kitam duomenų valdytojui be „Danos“ apribojimų ir, jei techniškai įmanoma, tokius duomenis tiesiogiai perduoti iš „Dana“ kitam duomenų valdytojas tiek, kiek to reikalauja taikytini duomenų apsaugos teisės aktai (teisė į duomenų perkeliamumą).   

Be to, pagal taikomus, įstatymų nustatytus duomenų apsaugos įstatymus, galite turėti šias teises. Jūs turite teisę prieštarauti, dėl kažkokių jūsų tam tikrų priežasčių, kad jūsų Asmens Informacija būtų tvarkoma remiantis mūsų teisėtais interesais tiek, kiek to reikalauja taikomi duomenų apsaugos įstatymai. Jei jūsų Asmeninę Informaciją tvarkytume mes arba bet kuris Vietinis „Dana“ Subjektas tiesioginės rinkodaros tikslais (kas šiuo metu nėra daroma, nei planuojama), bet kuriuo atveju galite nesutikti tokiai rinkodarai (teisė prieštarauti). Jei davėte sutikimą tvarkyti savo Asmeninę Informaciją, turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui, pagrįsto sutikimu, kol jis nebuvo atšauktas. Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, galite naudoti žemiau nurodytus kontaktinius duomenis. Be to, nepažeisdami jokių kitų teisių, turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.    Rekomenduojame susisiekti su mumis žemiau nurodytais kontaktais, kad galėtume atnaujinti arba pataisyti jūsų Asmens Duomenis, jei jie pasikeičia arba jei mūsų turima Asmens Informacija apie jus yra netiksli. Atminkite, kad galime reikalauti papildomos informacijos, kad galėtume patenkinti jūsų prašymus. Jei norite aptarti ar pasinaudoti bet kokiomis teisėmis, kurias galite turėti pagal įstatymus, susisiekite su mumis žemiau nurodytais kontaktais.  Jūsų paraiškai neturės įtakos jūsų pasinaudojimas bet kuria iš aukščiau išvardintų teisių.  

VIII.    Kaip mes ir Vietinis „Dana“ Subjektas saugome asmeninę informaciją ir kiek laiko ji saugoma 

Mes ir Vietinis „Dana“ Subjektas taikome administracines, technines ir fizines apsaugos priemones, skirtas apsaugoti jūsų Asmeninę Informaciją nuo atsitiktinio, neteisėto ar neautorizuoto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, prieigos, atskleidimo ar naudojimo.  

Mes ir Vietinis „Dana“ Subjektas saugome jūsų Asmeninę Informaciją tol, kol to reikia šiame Karjeros Privatumo Pranešime nurodytais tikslais. Mes ir Vietinis „Dana“ Subjektas saugome jūsų Asmeninę Informaciją tiek laiko, kiek reikia paraiškos teikimo procesui, o pasibaigus paraiškos teikimo procesui, saugosime tiek laiko, kiek reikia norint ištirti ar apsiginti nuo galimų teisinių reikalavimų, laikantis taikomų vietinių įstatymų nustatytų senaties terminų. ; jei mes arba Vietinis „Dana“ Subjektas saugome jūsų asmeninę informaciją ilgiau, kad galėtume susisiekti su jumis dėl naujų laisvų darbo vietų, kurios jus gali sudominti, prašysime jūsų išankstinio sutikimo ir saugosime asmeninę informaciją tol, kol atšauksite savo sutikimą.  Asmeninę Informaciją, kurią pateikėte siekdami sukurti ir tvarkyti jūsų Karjeros Svetainės kandidato profilį, saugome tol, kol ištrinsite kandidato profilį. 

IX.    Nuorodos į Kitas Svetaines

Jūsų patogumui ir informacijai mūsų Karjeros Svetainėje gali būti nuorodų į kitas svetaines.  Šias svetaines gali valdyti įmonės, nesusijusios su „Dana“.  Nurodytos svetainės gali turėti savo privatumo politikas arba pranešimus, kuriuos primygtinai rekomenduojame peržiūrėti, jei lankotės susietose svetainėse.  Mes nesame atsakingi už jokiu, su „Dana“ nesusijusių svetainių turiniu, bet kokiu tų svetainių naudojimu ar tų svetainių privatumo praktikomis.

X.    Kalifornijos Gyventojams

„Dana“ Karjeros Svetainė per pastaruosius 12 mėnesių surinko šių kategorijų Asmeninę Informaciją iš Karjeros Svetainės lankytojų:

 • Identifikatoriai, tokie kaip tikrasis vardas, slapyvardis, pašto adresas, unikalus asmens identifikatorius, internetinis identifikatorius, interneto protokolo adresas, el. pašto adresas, paskyros pavadinimas ar kiti panašūs identifikatoriai; 
 • Informacija, kurią savo noru pateikiate apie savo lytį, rasę ar etninę kilmę; ir
 • Profesinė arba su darbu susijusi informacija

Norėdami gauti daugiau informacijos apie savo teises, susijusias su jūsų Asmenine Informacija,žiūrėkite Kalifornijos Vartotojų Apsaugos Akto Atskleidimą ir Teises

Verslo arba Komercinis Jūsų Informacijos Rinkimo Tikslas. Be anksčiau išvardytų tikslų, „Dana“ Karjeros Svetainė renka jūsų Asmeninę Informaciją šiais tikslais:

 • palengvinti jūsų įsidarbinimą „Dana“ įmonėje arba Vietiniame „Dana“ Subjekte; ir
 • Stebėti ir tobulinti esminį mūsų Svetainės veikimą ir našumą. 

XI.    Kinijos Gyventojams

Jei kreipiatės dėl darbo Kinijos Liaudies Respublikos (toliau - Teritorija) žemyninėje dalyje ir fiziškai esate šioje teritorijoje, kai pateikiate savo Asmeninę Informaciją, kad galėtumėte pretenduoti į tokį darbą ar su tuo susijusiu tikslu, jūs esate informuoti, kad

a)    jūsų pateikiamai Asmeninei Informacijai yra taikomi taikomi Kinijos Liaudies Respublikos įstatymai,
b)    nesate privalomai prašomi pateikti savo Asmeninę Informaciją mūsų Svetainei, 
c)    Atitinkamos darbo vietos kartais bus skelbiamos mūsų svetainėje, o bet kokius su jūsų paraiška susijusius klausimus galite nukreipti į atitinkamus Vietinius „Dama“ Subjektus, įsikūrusius Teritorijoje. Kontaktinė informacija pateikiama žemiau:

Jei turite klausimų dėl šio priedo, gali susisiekti:

HR Specialist - China
Tel: +86-21-3332-5136

XII.    Kaip Susisiekti Su Mumis 

„Dana“ yra duomenų valdytojas, atsakingas už visą Asmeninę Informaciją, kurią renkame per Karjeros Svetainę.  ES mums atstovauja „Dana Investment GmbH“, Reinzstrasse 3-7, 89233 Neu Ulm, Vokietija.

„Dana“ Vietinis Subjektas veikia kaip nepriklausomas duomenų valdytojas, atsakingas už tvarkymo veiksmus už Asmens Duomenų informaciją, gautų iš „Dana“, kurią mes surinkome per Karjeros Svetainę ir pasidalinome su „Dana“ Vietos Subjektu, kaip aprašyta šioje Karjeros Privatumo Politikoje.  Rasite pilną sąrašą su Vietiniais Subjektais, įskaitant ir kontaktinę informaciją, dėl kurios galite kreiptis per Karjeros Svetainę.

Jei turite klausimų ar susirūpinimų dėl to, kaip mes ir/arba Vietinis „Dana“ Subjektas apdoroja jūsų Asmeninę Informaciją arba klausimų ar komentarų apie šį Karjeros Privatumo Pranešimą, arba jei norėtumėte, kad atnaujintume turimą informaciją apie jus arba jūsų pageidavimus, susisiekite su mumis el. paštu mydanahrplatform@dana.com arba su Vietiniu „Dana“ Subjektu per aukščiau pateiktą kontaktinę informaciją.

Taip pat galite parašyti mums adresu:
„Dana Incorporated“
Žmogiškieji Ištekliai
3939 Technology Drive
Maumee, Ohio
43537 JAV

Kvebeko gyventojams: Jei turite klausimų dėl šio Privatumo Pranešimo, galite susisiekti su Kvebeko Domenų Privatumo Atstovu adresu: 

Senior Counsel
+1 419 887 5140
3939 Technology Drive
Maumee, OH, JAV 43537
QuebecPrivacy@dana.com

XIII.    Pakeitimai Šiam Karjeros Privatumo Pranešimui

Laikas nuo laiko mes galime keisti arba atnaujinti šį Karjeros Privatumo Pranešimą. Jei atliksime bet kokius pataisymus, kurie iš esmės pakeis būdus, kuriais apdorojame jūsų Asmeninę Informaciją, apie šiuos pakeitimus mes jus informuosime prieš pradėdami taikyti juos tai Asmeninei Informacijai.